Privacy Statement

Holland Diesel Maassluis zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen diensverlening van Holland Diesel Maassluis noodzakelijk is.

Disclaimer

Holland Diesel Maassluis sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Holland Diesel Maassluis worden gewijzigd.

Sitemap    -    Privacy Statement / Disclaimer    -    Leveringsvoorwaarden
engelsnederlandsBekijk de website
Voor levering, onderhoud, reparatie en revisie van uw transmissie en assen